Barska Stolica
NEVA

 

Ako ste za trenutak pomislili da bi bilo dobro da imamo i barsku stolicu u kolekciji NEVA, itekako
ste bili u pravu. Mislili smo o tome i zamislili idealan entrijer u kome je i barska stolica čist benefit
u uklapanju, opremanju i istinskom